Przypomnienie hasła:

Jeśli zapomniałeś swoje hasło, wpisz swój login. Jeśli zapmniałeś swoj login, wpisz swój email, na który zostało zarejestrowane konto.

Login

> O wydawnictwie

Wydawnictwo medyczne Optimedica Sp. z o. o. powstało
w styczniu 2004 roku. 

Naszą misją jest aktywne wsparcie edukacji środowiska lekarskiego poprzez upowszechnianie najnowszych osiągnięć i odkryć światowej medycyny w zakresie farmakoterapii wśród polskich lekarzy.

Wydawnictwo specjalizuje się w wykonywaniu tłumaczonych na język polski przedruków z materiałów publikowanych w najbardziej renomowanych międzynarodowych pismach medycznych. 

W zakresie wykonywania reprintów blisko współpracujemy z większością liczących się wydawnictw i instytucji medycznych.

Na co dzień prowadzimy współpracę z najwybitniejszymi postaciami polskiej medycyny przy pisaniu artykułów poglądowych, przeglądowych oraz komentarzy.

Chcielibyśmy, aby prowadzone przez nas projekty wydawnicze ułatwiały lekarzom dostęp do interesujących, niezależnych i obiektywnych publikacji ze wszystkich źródeł wiedzy, dostępnych na rynkach światowych.

 


copyright © 2004-2018 Wydawnictwo Medyczne Optimedica Sp. z o.o.


ul. Wróbla 9A, 02-736 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 853 78 67, fax: +48 22 853 78 69