> Nota prawna

Serwis niniejszy został przygotowany przez Optimedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wróbla 9A, jako serwis informacyjny.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują wyłacznie Optimedica Sp. z o.o. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Materiały zamieszczone na tej stronie są informacjami przeznaczonymi wyłącznie dla osób wykonujących zawód lekarza, farmaceuty i innych osób uprawnionych na mocy stosownych przepisów do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych.

Zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.

Niniejszy medyczny serwis internetowy chroni poufność danych dotyczących poszczególnych użytkowników z niego korzystających, w tym ich danych osobowych.

 


copyright © 2004-2018 Wydawnictwo Medyczne Optimedica Sp. z o.o.


ul. Wróbla 9A, 02-736 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 853 78 67, fax: +48 22 853 78 69