Kontakt

Wydawnictwo Medyczne Optimedica Sp. z o. o.

ul. Wróbla 9A,
02-736 Warszawa

Kapitał zakładowy: 50000 PLN

Sąd rejonowy dla Miasta St. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000193064

NIP: 521-32-75-746

Kredyt Bank 58 1500 1212 7004 2184 0000